For English,  please scroll down.

Nazywam się Konrad Kulczyński. Jestem twórcą wizualnym, autorem filmów dokumentalnych, animowanych, jak również produkcji reklamowych oraz promocyjnych. 

Stworzyłem Kulczyński Filmlab jako przestrzeń, w której spotykają się profesjonalni twórcy i twórczynie, aby w różnych konfiguracjach pracować nad treściami wizualnymi oraz dźwiękowymi, zarówno dla celów artystycznych jak i promocyjno-reklamowych.

Kulczyński Filmlab to kreacja i produkcja. To kompleksowe rozwiązania wizualne, idealnie dopasowane do Państwa potrzeb. Uwielbiamy wyzwania i jesteśmy gotowi na kreatywne eksperymenty. Chcemy wyznaczać nowe granice i działać na styku technik i stylów, korzystając z wszelkich możliwości technologicznych.

Kulczyński Filmlab to wieloletnie doświadczenie w tworzeniu filmów promocyjnych, reklamowych, animacji, filmów dokumentalnych, wystaw i filmów artystycznych, teledysków, oraz wielu innych.

Kulczyński Filmlab od lat współtworzy i wspiera działania artystyczne i kulturalne. Tworzone przez nas filmy, animacje i teledyski, zdobywały uznanie na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

Zapraszam do współpracy,
Konrad Kulczyński.

fot. Mateusz Staniewski

Osiągnięcia:

O!PLA 10. Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych 2022 - Najlepszy Wideoklip animowany - Wyróżnienie
SOPOT FILM FESTIWAL 2020 - Konkurs Filmów Dokumentalnych - Nagroda Publiczności - Zwycięzca
DOKI Gdańsk, Niezależna Nagroda Muzyczna 2017 - Najlepszy Wideoklip - Zwycięzca
ANIMATOR Poznań, International Animated Film Festival 2018 - Konkurs animacji polskiej - Oficjalna selekcja
ANIMFEST Athens, International Animated Film Festival 2018 - Best Short - Official selection
JAZZ FILM FESTIVAL Copenhagen 2018 - Documentary Short - Official selection
REANIMANIA International Animated Film & Comics Art Festival of Yerevan 2018 - Best Music Video - Official selection
O!PLA 7. Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych 2019 - Najlepszy Wideoklip animowany - Oficjalna selekcja
ANIMAFEST Gdańsk Festiwal Filmów Animowanych 2021 - Eksperyment/Impresja - Oficjalna Selekcja


Zaufali nam, między innymi / They have trusted us:


ENGLISH VERSION

My name is Konrad Kulczyński.

I am a visual creator and author of documentaries, animations, as well as advertising and promotional films.

I started Kulczyński Filmlab as a space for professional creators to team up and work on visual and audio content, both for artistic and advertising purposes.

Kulczyński Filmlab
is about creation and production. We provide you with visual solutions perfectly tailored to your needs. We love challenges, and we are open to experimental projects.  We want to set new boundaries and work at the cutting edge of techniques and styles, taking advantage of all technological possibilities.

Kulczyński Filmlab has many years of experience in creating promotional and advertising films, animations, documentaries, exhibitions, artistic films, music videos, and much more.

Kulczyński Filmlab has been co-creating and supporting artistic and cultural activities for many years.
Our films, animations and music videos, have gained recognition at national and international festivals.

Let's talk about your project.
Konrad Kulczyński