Corno 2019 - Relacja / Highlights

zdjęcia / videography:
Konrad Kulczyński
Mateusz Staniewski

montaż & color-grading / editing & color-grading:
Konrad Kulczyński

muzyka / music:
kompozycja / composed by: Adam Rapa
wykonanie / performed by: Corno Brass Music Ensemble

Corno Brass Music Festival
26.08.2019 - 31.09.2019 
Zielona Góra, Poland