Kongres PTA - promo video

Film promujący V Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

Klient: www.ptartro.pl