Light as a Creative Tool

Short documentary about "Light as a Creative Tool - conference & workshop" which took place in Gdansk, between 8-12.05.2018.

Konferencja Naukowa i Warsztaty w Przestrzeni Publicznej dla studentów.
International Scientific Conference with workshop in Public Space for students.

ASP w Gdańsku, Wydział Malarstwa / tereny Stoczni Gdańskiej - Młode Miasto - Plenum
Academy of Fine Arts in Gdansk, Faculty of Paintings / Gdansk Shipyard - Young City Gdansk - Plenum

Organizator / Organiser:

Akademia Sztuki Pięknych w Gdańsku
Współorganizator / Co-organiser:
Wydział Malarstwa
Head of Conference:
dr Robert Sochacki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland

Współfinansowane ze środków / Co-Funded by:
Miasto Gdańsk

video & editing: Konrad Kulczyński
music: Beniovska (www.facebook.com/b.beniovska)