Places#2 / Miejsca#2 - Short Documentary

Short documentary presenting a site-specific installation entitled "Life (Życie)", created by Marcin Zawicki.
(Film dokumentujcy instalację site-specific, autorstwa Marcina Zawickeigo.)

video, editing, color grading / zdjęcia, montaż, color grading:
Konrad Kulczyński

Location:
Królewska Fabryka Karabinów
budynek kotłowni / boiler room
ul. Łąkowa 35/38, Gdańsk / at Łąkowa 35/38, Gdańsk

Marcin Zawicki - instalacja site-specific /site-specific installation (http://zawicki.eu/)
LASY / FORESTS - instalacja dźwiękowa / sound installation
kuratorka / curator - Natalia Cyrzan
produkcja / production - Larysa Sałamacha, Anna Jankowska
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

www.miejsca.eu