Miejsca Elementarne - Etiuda muzyczna

Bohaterem muzycznej etiudy Konrada Kulczyńskiego, jest kontrabasista i kompozytor Olo Walicki.
Ideą filmu jest połączenie pozornie odmiennych form wypowiedzi artystycznej – video i muzyki. Obie
te dyscypliny łącza w istocie te same wartości – osadzenie na osi czasu, dramaturgia, barwowość,
faktura itp. Dialogiczny system pracy na możliwie wszystkich jej etapach zapewnił twórcom poczucie
nieskrepowanej wolności wypowiedzi i symbiotyczności samego procesu powstawania filmu.
Miejscem elementarnym dla Ola Walickiego jest położony w pachnącym sosnowym lesie dom,
w którym artysta spędził większa część swojego życia. Kolory, zapachy, faktury wpisane w leśny
pejzaż, dźwięk suchej lub zmrożonej ściółki, wiatru czy jeziora tworzą szczególne środowisko, które
nie tylko w oczywisty sposób inspiruje twórczość muzyka, ale które przede wszystkim ukształtowało
jego osobowość.

Olo Walicki – kontrabasista, kompozytor, producent muzyczny. Autor takich projektów jak:
Olo Walicki Kaszebe, The Saintbox, Zespół Ciesni i Tanca. Członek zespołu Łoskot, kompozytor
muzyki do filmów, spektakli teatralnych, performensów tanecznych oraz wydarzen literackich.
Inicjator i współtwórca licznych działan artystycznych.
www.olowalicki.com